خدمات امنیت

  محصولات امنیت

   امنیت SCADA

   معرفی سیستم‌های كنترل صنعتی SCADA/ICS

   سیستم‌های كنترل صنعتی ICS) Industrial Control System) که شامل: SCADA) Supervisory Control and Data Acquisition) و سیستم های DCS) Distributed Control System) و سایر سیستم های کنترلی کوچکتر نظیر PLC) Programmable logic controller) می باشند به منزله هسته مرکزی كنترل و مانیتورینگ، زیرساخت حیاتی نظیر شبكه‌های انتقال و توزیع برق، نیروگاه‌های هسته‌ای، پالایشگاه‌ها، شبكه‌های آب، کارخانه‌های نفت و گاز می‌باشند. اما با توجه به قدیمی بودن این سیستم‌ها، به امنیت آنها توجه چندانی نشده است. همچنین امروزه با ادغام سیستم های IT) Information technology) به سیستم های کنترل صنعتی باعث شده است که سیستم های کنترل صنعتی بیشتر از سیستم های پیشین از دنیای خارج خود جدا شوند و در نتیجه حفظ امنیت این سیستم ها در مقابل مخاطرات خارجی و از راه دور، ضرورت بیشتری پیدا می کند.

    

   مخاطرات مربوط به سیستم های کنترل صنعتی ممکن است ناشی از منابع متعددی باشند از جمله آنها می‌توان به دولت های متجاوز، گروه های تروریستی، کارکنان ناراضی، مشکلات، حوادث، بلایای طبیعی وهمچنین اقدامات تصادفی یا مغرضانۀ افراد خودی اشاره نمود. حفاظت از تمامیت و موجودیت سیستم‌های کنترل صنعتی،اطلاعات , محرمانگی آنها از اهمیت زیادی برخوردار است.

   امروزه با توجه به خلاقیت هکرها و آگاهی آنها از سیستم های اسکادا حملات سایبری افزایش پیدا کرده است. همچنین مسائل فرهنگی آسیب پذیری ها و فقدان عدم اعتماد بین متخصین فناوری اطلاعات و متخصصان سیستم‌‌های کنترل صنعتی باعث بوجود آمدن شکاف هرچه بیشتر بین آنها شده است.

   با کناره گیری سیستم های اسکادا از حالت انزوا و ارتباط آنها با شبکه سازمانی ،این سیستم ها را مستعد آسیب پذیری هایی کرده است ، بدون درک ضرورت ادغام سیستم های فناوری اطلاعات به سیستم های اسکادا برای برقراری امنیت شاهد هزینه زیاد از دست رفتن اطلاعات و حملات روز افزون خواهیم بود.

   دوره های آموزشی SCADA


   5.5.0.0
   گروه دورانV5.5.0.0