خدمات امنیت
   با گسترش روزافزون بهره گیری از امکانات قابل ارائه روی بستر شبکه های کامپیوتری و همچنین رشد استفاده از شبکه جهانی  اينترنت در كشور، توجه به امنیت این بستر از اهمیت بسیار بالایی برخودار است لذا شركت دوران با توجه به رسالت خود، از بدو تاسیس نگاهی ویژه به مقوله امینت داشته است. به نحویکه با تولید محصولات امنتی متنوع و ارائه خدمات گوناگون در این زمینه سعی نموده تا بخشی از نیاز کشور را در این زمینه مرتفع سازد.
    


    توانمندی و کیفیت محصولات و خدمات این شرکت در این خصوص در حدی بوده، که پروژه های ملی متعددی را در این زمتنه اجرا نموده است. بهره مندی از متخصصين امنيت شبكه  در زمینه تولید محصولات، ارائه خدمات و پیاده­سازی استانداردهای امنیتی قالب یک تیم منسجم باعث گردیده، شرکت دوران پتانسیل بالایی برای اجرای پروژه­های امنیتی داشته باشد.

    
    

   5.7.4.0
   گروه دورانV5.7.4.0