محصولات شرکت ManageEngine


    ManageEngine زیر مجموعه ای از شرکت Zoho می باشد که در حوزه ی نرم افزارهای مدیریت فناروری اطلاعات فعالیت می نماید. در سال 1996 آغاز بکار نموده و دارای بیش از 60.000 مشتری می باشد. محصولات این شرکت توسط شرکت نوآوران ارتباطات دوران و توسط کارشناسان زبده پشتیبانی می گردند شامل موارد زیر می باشند :

    کارایی شبکه

    سرورها و نرم افزارهای کاربردی IT Help Desk

    Active Directory امنیت و تجزیه و تحلیل Log

    مدیریت Desktop

    ManageEngine

    فرم ثبت درخواست یا مشاوره

    6.0.8.0
    گروه دورانV6.0.8.0