محصولات شرکت Solarwinds

    Solarwinds


    شرکت Solarwinds پس از تاسیس در سال 1999 میلادی توان خود را در حوزه طراحی محصولاتی که مدیریت و مانیتورینگ شبکه و سرویس های وابسته را در نهایت صحت، دقت و سادگی است بنا نموده. محصولات سولارویندز که از بنام ترین محصولات مدیریت و مانیتورینگ شبکه محسوب می گردند شامل مدیریت سرورها و برنامه های کاربردی، مدیریت شبکه، امنیت و لاگ ها، مدیریت سیستم های ذخیره سازی و ساختار مجازی و همینطور مدیریت پهنای باند و کنترل ایستگاه های کاری از راه دور می باشند. محصولاتی که از سوی شرکت نوآوران ارتباطات دوران قابل پشتیبانی می باشند شامل:

    1. APPLICATION & SERVER MANAGEMENT

    Server & Application Monitor

    Agentless Application & Server Monitoring
    Web Performance Monitor
    Affordable & Easy-to-Use Web Application Monitoring
    Patch Manager
    Automated Patching of Microsoft® Servers & 3rd-Party Apps
    DameWare Remote Support
    SysAdmin Tools for Remote Support
    Mobile Admin
    Solve IT Issues, Anytime, Anywhere

    2. LOG & SECURITY INFORMATION MANAGEMENT

    Log & Event Manager
    Log Collection, Analysis, & Real-Time Correlation

    3. NETWORK MANAGEMENT

    Network Performance Monitor
    Performance Monitoring, Alerting, & Reporting
    Network Configuration Manager
    Configuration & Compliance Management
    NetFlow Traffic Analyzer
    Bandwidth Monitoring
    IP Address Manager
    IP Address & DHCP/DNS Management & Monitoring
    VoIP & Network Quality Manager
    VoIP & WAN Monitoring & Troubleshooting
    Firewall Security Manager
    Multi-vendor Firewall Security & Change Management
    User Device Tracker
    Switch Port Monitoring & Mapping
    Engineer’s Toolset
    Network Diagnostics Tools
    Network Topology Mapper
    Network Mapping and Discovery

    4. IT HELP DESK

     

    Web Help Desk
    Web-based IT Help Desk and Asset Management

    5. VIRTUALIZATION MANAGEMENT

     

    Virtualization Manager
    Performance Monitoring, Capacity Planning & More

    6) STORAGE MANAGEMENT

    Storage Manager, Powered by Profiler
    SAN Performance Monitoring, Capacity Planning, & More

    7. FILE TRANSFER

    Serv-U Managed File Transfer Server
    Managed File Transfer & Secure File Sharing

    8. Other products

    Network Bandwidth Analyzer Pack
    IP Control Bundle
    Network Guardian Bundle
    System Center Extension Pack

    دوره های آموزشی Solarwinds

    فرم ثبت درخواست یا مشاوره

    6.0.8.0
    گروه دورانV6.0.8.0