محصولات شرکت Citrix


       امروزه شاهد بیشتر شدن فاصله مکانی بین کاربران، شرکت ها و ابزارهای فناوری اطلاعات هستیم. این وضعیت از یک سو به دلیل جهانی شدن، گسترش جغرافیایی شرکت ها، تحرک بیشتر کارکنان، توسعه تجارت الکترونیکی و امثالهم می باشد. راه کارهای شرکت سیتریکس با برقرار کردن ارتباطی پویا بین کاربران و متقاضیان، امکان کار را برای همه کاربران بدون محدودیت جغرافیایی با هر برنامه ای (Applications) با بهترین بهره بری، ضریب امنیت بالا و هزینه اندک فراهم می نماید.

       حوزه فعالیت و محصولات این شرکت به شرح زیر ارائه می گردند:

       شرکت نوآوران ارتباطات دوران علاوه بر تامین لایسنس سیتریکس، فروش سیتریکس، نصب سیتریکس، سرویس و خدمات تخصصی خود را به شرح زیر ارائه می نماید:

       • مشاوره تخصصی
       • نمایش محصولات و انتخاب راه کارهای مطلوب
       • برگزاری سمینار
       • ممیزی زیر ساخت موجود
       • توسعه و اجرا راه حل های یکپارچه مبتنی بر راه کارهای سیتریکس
       • پشتیبانی فنی
       • آموزش فنی و تخصصی کادر مشتریان

        

       citrix

       فرم ثبت درخواست یا مشاوره

       6.0.8.0
       گروه دورانV6.0.8.0