محصولات شرکت Microsoft

        Microsoft


        تمامی سیستم عامل های مایکروسافت بصورت OPEN LICENSE PACK) Volume License) ارایه می گردند. در این خصوص کاربران با توجه به دسترسی مستقیم با اکانت شخصی به پورتال شرکت Microsoft تحت عنوان Microsoft Volume License Center امکان استفاده از آخرین نسخ نرم افزار و همچنین نگارش ماقبل آن را خواهند داشت.

        در این پورتال کد فعال سازی و محصولات خریداری شده جهت دانلود و آخرین سرویس پک ها قرار دارند. لایسنس اورجینال این محصولات بصورت مادامالعمر بوده و کافیست جهت ارتقا به نگارش های جدید، سرویس Software Assurance Microsoft را به همراه محصولات تهیه نمایید.

        لیست سیستم عامل های قابل ارایه توسط شرکت مایکروسافت به شرح زیر می باشد:

        • Windows Server 2012 (در قالب 4 نگارش مختلف بر حسب نیاز کسب و کارهای کوچک و بزرگ)
        • Windows Server 2008 (صرفا نگارش هایR2 Enterprise و R2 Standard ارائه می‌گردند.)
        • Windows 8 (این محصول صرفا بصورت Volume License و برای سازمانها ارائه می گردد.)
        • Windows 7 (این محصول صرفا بصورت Volume License و برای سازمانها ارائه می گردد.)

        از جمله اقدامات شرکت نوآوران ارتباطات دوران (عضو گروه دوران): فروش انواع نرم افزار اورجینال، تامین لایسنس معتبر و ... می باشد.

        • Microsoft Exchange
        • SQL Server
        • System Center
        • Microsoft Office
        • Project Server
        • Microsoft Lync

        دوره های آموزشی ماکروسافت

        فرم ثبت درخواست یا مشاوره

        6.0.8.0
        گروه دورانV6.0.8.0