شبکه های محلی و گسترده LAN and WAN

    در دنیای امروز نیاز به شبکه کامپیوتری برای هر سازمان و شرکتی ضروری می باشد. شرکت دوران با بهره مندی توان و تخصص بالا و پشتوانه پروژه های متعدد انجام شده قادر به پیاده سازی شبکه های LAN و WAN در دو حوزه فعال (Active) و غیر فعال (Passive) با مقیاس های متوسط به بالا می باشد.

    مزایای استقرار شبکه های بی سیم و گسترده

    فرم ثبت درخواست یا مشاوره

    6.0.8.0
    گروه دورانV6.0.8.0