دیتاسنتر - Datacenter

    دیتاسنتر مجتمعی است جهت ميزبانی سرويس دهنده ­ها و اجزاء وابسته به آنها كه دارای كاربرد و ماموريت حساس می باشند. معمولاً دیتا سنترها از ابزارهای كنترل محيط (تهويه هوا و اطفاء حريق)، منابع تغذيه اضافی و جايگزين، ارتباطات داده‌ای افزونه و امكانات امنيتی سطح بالا برخودار می باشند.

    ايجاد يک بستر مناسب برای نگهداری اطلاعات و داده های حياتی سازمان و نيز فراهم سازی زيرساخت مناسب جهت استقرار، توسعه و ميزبانی نرم افزارهای کاربردی حياتی و عمومی از نيازهای اصلی کسب و کارهای بزرگ مبتنی بر فن‌آوری اطلاعات محسوب می شود. مرکز داده، مکانی مطمئن برای نگهداری اطلاعات با قابليت اطمينان و دسترسی بالا می باشد.

    اين مرکز، امکان يکپارچه سازی منابع محاسباتی اساسی و حساس را در يک محيط کنترل شده و تحت يک مديريت متمرکز فراهم می سازد.

    به طور کلی می توان مرکز داده datacenter به 11 بخش کلی تقسیم کرد.

    1. ارتباطات
    2. سیستم توزیع برق
    3. برق بدون وقفه
    4. سيستم سرمایش
    5. امنیت فیزیکی
    6. کابل کشی ساختار یافته
    7. امواج الکترومغناطیسی
    8. نظارت تصویری
    9. اعلان و اطفای حریق
    10. مانیتورینگ
    11. شبکه

    مزایای مرکز داده گروه دوران

    فلسفه ی طراحی مرکز داده

    ضوابط طراحی مرکز داده

    طراحی مرکز داده

    تعیین ظرفیت های مرکز داده

    انتخاب سایت

    پیاده سازی Raised floor

    توزیع برق

    HVAC و دیگر کنترل کننده های محیطی

    ساختار کابل کشی شبکه

    حمل و نقل، دریافت و اسکله

    اجتناب از خطرات

    آلودگی های محیطی مرکز داده

    کدها و ساختمان

    دوره های آموزشی دیتاسنتر

    فرم ثبت درخواست یا مشاوره

    6.0.8.0
    گروه دورانV6.0.8.0