هوش مصنوعی

 

نقش آفرینی هوش مصنوعی (AI) در جهان امروز روندی فزاینده دارد و کاربردهای مبتنی بر آن، زندگی و جوامع بشری را دچار دگرگونی های گسترده کرده است. شرکت داده پردازان دوران که ماهیتی دانش بنیان دارد، با هدف تولید سامانه های هوشمند و پاسخ به نیازهای مهندسی کشور، سالهاست که به پژوهش و نوآوری در این حوزه روی آورده و هم اکنون راهکارهای بومی و محصولات نوآورانه ای را در اختیار دارد.

 

راهکارها و محصولات گروه سیستم های هوشمند دوران

هوش مصنوعی

 

این راهکارها و محصولات با استفاده از فناوری های روزآمد از قبیل شبکه های عصبی، Deep Learning، Cloud Computing و ... طراحی و تولید گردیده و طبعا از ویژگی بسیار مهم امکان متناسب سازی برحسب کارکرد موردنیاز متقاضیان، برخوردار خواهند بود.


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0