مدیریت وب سرویس

از نگاه فناوری اطلاعات و بر اساس استانداردهای تعریف شده، وب سرویس(Web Service)، سرویس یا خدمتی است که از طریق وب توسط یک دستگاه الکترونیکی (Server) به دستگاه الکترونیکی دیگر سرویس گیرنده (Client) ، ارائه می‌شود. در وب سرویس، از فناوری‌های وبی نظیرHTTP که به صورت پایه برای ارتباط کاربر با سرور(Human-to-machine) طراحی و ارتباط بین نرم‌افزار سرویس دهنده و نرم‌افزار سرویس گیرنده را فراهم می آورد، استفاده می‌شود.


5.6.3.0
گروه دورانV5.6.3.0