مشخصات فني سيستم گزارش ساز

• پياده سازي شده با استفاده از تکنولوژي .Net و به صورت کاملا ماژولار و Object-Oriented
• پياده سازي شده با زبان C#
• قابل اجرا برروي کليه نسخه هاي سيستم عامل ويندوز شامل Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008 و ...
• اتصال به کليه منابع داده اي از طريق واسط هاي ODBC و OLEDB وSQL Connection و XML Data
• يکپارچگي کامل با نرم افزار پورتال دورتال


زير سيستم طراحي گزارش تحت ويندوز

اين زيرسيستم به صورت يک نرم افزار تحت ويندوز مبتني بر تکنولوژي .NET توسعه يافته و به عنوان اصلي ترين ابزار طراحي و توليد گزارشات در اختيآر کاربران قرار مي گيرد. کاربران اين زيرسيستم در يک محيط يکپارجه و انعطاف پذير کليه مراحل طراحي گزارش از جمله برقراري ارتباط با منابع اطلاعاتي گوناگون، ساخت پرس و جوهاي استخراج داده ها و تعريف فيلدهاي جديد و پارامترها، برقراري ارتباطات جديد ميان منابع موجود، طراحي چيدمان صفحات با استفاده از مولفه هاي بخشبندي صفحات و انواع گوناگون کنترل هاي طراحي واسط کاربر، طراحي انواع گوناگون نمودار ها و جداول دوبعدي، طراحي انواع Sub Report ها و گزارش هاي Master-Detail، اعمال انواع گروه بندي هاي تک سطحي و چند سطحي و مرتب سازي ها روي داده ها، طراحي انواع فرم ها از جمله فرم هاي ورود اطلاعات و ... را به سهولت و بدور از پيچيدگي هاي ساير ابزار هاي مشابه انجام مي دهند.


5.6.3.0
گروه دورانV5.6.3.0