هدف اصلی از استقرار شبکه‌های بی‌سیم مبتنی بر تجهیزات سیسکو، ایجاد قابلیت اطمینان بالا در آن‌ها می‌باشد تا زیرساختی برای تسریع نوآوری برای کسب‌وکارهای متوسط و بزرگ فراهم شود.


        6.0.8.0
        گروه دورانV6.0.8.0