ویژگی‌های مدیریت کابل و خنک‌سازی استثنایی، گزینه‌های انعطاف‌پذیر توان و مقاومت و پایداری مورد نیاز در محفظه‌های رَک امروز را ارائه می‌کند.

    رَک‌های سری R سیسکو

    • ایده‌آل برای محیط‌های مرکز داده با ماموریت‌های بحرانی
    • حداکثر قابلیت اطمینان، یکپارچگی ساختاری و امنیت
    • مدیریت کابل، خنک سازی و برق استثنایی
    • بهینه‌سازی و گواهی استفاده با سیستم محاسبات یکپارچه سیسکو
    • بخشی از یک راه حل زیرساختی کامل دربرگیرنده محاسبات، شبکه، رَک، توان و خدمات

    واحدهای توزیع برق سری RP سیسکو

    • توزیع برق انعطاف‌پذیر قابل اطمینان و ساده توام با محافظت از مدارات انشعابی
    • توزیع برق کارامد و مقرون به صرفه حداکثر تا 24 خروجی
    • حفاظت از رَک در برابر شرایط سربار و ساده‌سازی کابل‌کشی از رَک
    • بهینه‌سازی و گواهی استفاده با سیستم محاسبات یکپارچه سیسکو


    6.0.8.0
    گروه دورانV6.0.8.0