یک دامنه مدیریت با حداکثر دسترس‌پذیری را ایجاد کرده که کلیه سرورهای Rack، سرورهای Blade و اسکلت UCS را پشتیبانی می‌نماید.

    Fabric Interconnect سری 6300 از Cisco UCS

    • طراحی برای گسترش‌های کوچک مقیاس‌تر
    • جاسازی Fabric Interconnect در اسکلت سرور Blade سری 5108 از Cisco UCS
    • تحویل اتصال Fiber Channel SAN بومی، Fiber Channel در اترنت (FCoE) و 10 گیگابیت اترنت بدون اتلاف
    • مدیریت ساده با تکیه بر UCS Manager و UCS Central

    Fabric Interconnect سری 6200 از Cisco UCS

    • تحویل Fiber Channel در اترنت (FCoE) و 10 گیگابیت اترنت بدون اتلاف از طریق اتصال Fiber Channel SAN بومی برای کلیه سرورهای UCS
    • بیش از دوبرابر پورت در مقایسه با نسل قبل با اتصال پورت جهانی
    • موانع کمتر برای گسترش و بکارگیری محیط مجازی‌سازی برای مراکز داده 
    • اتصال تک سیمی برای LAN، SAN و مدیریت یکپارچه از جمله سرورهای Rack
    • پشتیبانی Native Storage Zoning و DAS

    Fabric Extender برای اسکلت سرور  Blade UCS

    • اتصال همگرا LAN، SAN و مدیریت برای سروهای Rack با یک سخت افزار
    • حداکثر انعطاف‌پذیری ا LAN Ethernet/FCoE 1/10 GEیا SAN Native Fibre Channel برای کلیه سرورهای UCS
    • بهبود سودمندی پهنای باند سرور از طریق برقراری تعادل بار با تکیه بر کانال‌های پورت
    • مدیریت سرورهای Blade، فن‌ها، منبع تامین برق اسکلت UCS از طریق Fabric Interconnect

    Fabric Extender برای سروهای Rack UCS

    • افزودن یکپارچه سروهای UCS Rack به دامنه UCS Manager با سرورهای UCS Blade
    • اتصال سرورهای Rack به UCS Fabric Interconnect از طریق یک کابل برای ورودی/خروجی و مدیریت
    • اتصال همگرا LAN، SAN و مدیریت برای سروهای Blade با یک سخت افزار
    • گسترش سرور درست و سادگی مدیریت از طریق یکپارچه‌سازی با UCS Fabric Interconnect و UCS Manager

    <

    6.0.8.0
    گروه دورانV6.0.8.0