سرورها، مولفه‌های سیستم و پیکربندی‌ها را از طریق معماری قابل گسترش سیاست محور یکپارچه در جغرافیاها و دامنه‌های گوناگون UCS مدیریت می‌کند.

    Cisco UCS Manager

    • مدیریت سرورهای Cisco UCS بین سروهای Rack و اسکلت Blade چندگانه در قالب یک نهاد منطقی با حداکثر دسترس‌پذیری
    • کنترل و قابلیت رویت‌پذیری مولفه و سرور UCS برای شرکای اکوسیستم مدیریت از طریق XML API جامع و فراگیر
    • خودکارسازی و ساده‌سازی تدارکات و نگهداری زیرساخت سرور که زمان بیشتری را برای ابتکارات عمل راهبردی فراهم می‌سازد
    • بهبود بهره‌وری و چابکی فناوری اطلاعات از طریق زیرساخت قابل برنامه‌ریزی خودکار
    • حفظ امنیت و QoS سیاست محور خودکار با تکیه بر پروفایل‌ها و الگوهای خدماتی UCS Manager

    Cisco UCS Central

    • ساده‌سازی مدیریت چندین دامنه سرور Cisco UCS بین مراکز داده و جغرافیاهای گوناگون از طریق سیاست‌ها و الگوهای جهانی
    • ارائه شرح خلاصه خطا برای حل و فصل سریع‌تر مسئله و بهبود قابلیت اطمینان 
    • بهبود بهره‌وری فناوری اطلاعات از طریق موجودی مرکزی و ارتقاهای نرم‌افزارهای دائمی شبکه UCS و سرور سیاست محور خودکار
    • استفاده از واسط مشترک با USC Manager و حفظ RBAC در هر دو سطح UCS Manager و UCS Central


    Cisco UCS Director

    • یکپارچه‌‌سازی مدیریت بین لایه‌های محاسبات، شبکه، ذخیره‌سازی و مجازی‌سازی
    • ارائه مدیریت جامع و فراگیر منابع مجازی و فیزیکی
    • افزایش کارایی فناوری اطلاعات
    • ارائه انعطاف‌پذیری لازم برای تطبیق فناوری اطلاعات با تغییر در نیازمندی‌های تجارت

    Cisco UCS Performance Manager

    • یکپارچه‌سازی پایش و مدیریت عملکرد زیرساخت مختلط Cisco UCS
    • تحویل نماهای بلادرنگ از آستانه‌های ظرفیت و مصرف پهنای باند سوئیچ مرکز داده و فابریک
    • کشف و ایجاد مدل‌های رابطه‌ای هر سیستم و ارائه نمایی دقیق از کلیه مولفه‌ها 
    • راهنمایی و هدایت آسان به مولفه‌ها برای حل و فصل هر چه سریعتر مسئله


    6.0.8.0
    گروه دورانV6.0.8.0