طراحی مدیریت و معماری Cisco UCS نیازهای برنامه‌های کاربردی و بارهای کاری انبوه و موازی را برآورده می‌سازند.

    سرورهای ماژولار سری M از Cisco UCS

    • این گزینه جدید در پرتفوی محصولی UCS برای مجموعه‌ای ویژه و اختصاصی از بارهای کاری طراحی شده‌اند
    • بستری پرتراکم، ماژولار و مقرون به صرفه به لحاظ انرژی برای بارهای کارهای موازی همانند ابر، HPC و بازهای آنلاین
    • مدیریت، اتوماسیون و تدارکات سیاست محور UCS Manager را برای محاسبات پر تراکم با عملکرد به ارمغان آورده‌اند
    • از مزیت‌های Fabric Interconnect سری 6200 Cisco UCS استفاده می‌کنند
    • مدیریت ساده و آسان و طراحی قابل تعمیم و گسترش


    <

    6.0.8.0
    گروه دورانV6.0.8.0