Tripwite VIA Tag Integration Framework این اجازه را به ارگان ها و سازمان‌ها می‌دهد تا از داده‌های تشریحی اختصاص داده شده به دارایی‌ها در دیگر سیستم های IT بهره برده و به عنوان برچسب‌های Asset View در Tripwire Enterprise استفاده نماید. 
 
این قابلیت سبب می‌شود در زمان برچسب‌گذاری دارایی‌ها صرفه‌جویی زمانی شده و این اطمینان حاصل شود که گروه‌بندی‌های ایجاد شده محیط کسب‌وکار را منعکس می‌نماید.
 
 

5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0