منوي نرم‌افزارها

  منوی سخت افزارها

   VIA Product Integration
   Tripwire’s Integration Framework سبب می‌شود تا Tripwire Enterprise، Tripwire Log Center و Tripwire IP360 با یکدیگر در زمینه‌ها و روال‌های کاری مشترک و نیز داده‌های اطلاعاتی یکسان یکپارچه و ترکیب شوند.

    

   5.5.0.0
   گروه دورانV5.5.0.0