منوي نرم‌افزارها

  منوی سخت افزارها

   Tripwire VIA Data Mart
   Tripwire VIA Data Mart، افزونه‌ای از Tripwite Enterprise که داده‌های خام امنیتی را استخراج، خلاصه و تبدیل به "بینش کسب‌وکار" می‌نماید. 
    
   (همانند نتایج آزمون سیاست پیکره‌بندی، اطلاعات مربوطه به تغییرات حساس و داده‌های امنیتی third-party) اعضای تیم امنیت در تمام سطوح می‌توانند از این بینش همراه با بینش استاندارد کسب‌وکار و نیز ابزارهای گزارشگیری استفاده نموده و به اطلاعات امنیتی به دست آمده از منظر خاص مورد نیاز خود نظاره نمایند.
    
    

   5.5.0.0
   گروه دورانV5.5.0.0