منوي نرم‌افزارها

  منوی سخت افزارها

   قابلیت‌های امنیتی تکنولوژی اطلاعات (IT) صنعت پیشرو
   به عنوان بخشی از پلتفرم امنیتی صنعت پیشرو، Tripwire Enterprise می‌تواند مؤلفه های زیر را متناسب با نیازهای کلیدی امنیت IT مورد استفاده قرار دهد:
    

   5.5.0.0
   گروه دورانV5.5.0.0