Tripwire Enterprise مجموعه‌ای در قالب SCM یا مدیریت پیکره‌بندی امنیت است که راهکارهایی یکپارچه برای سیاست‌گذاری امنیتی، یکپارچگی فایل و مدیریت بازسازی فراهم می‌آورد. سازمان‌ها و ارگان‌های کاری می‌توانند از این مجموعه و قابلیت‌های ارائه‌شده در آن به عنوان یک راهکار کامل و end-to-end مدیریت پیکره‌بندی امنیت استفاده نموده و یا از ویژگی‌های نظارت یکپارچگی فایل و مدیریت سیاست آن به صورت مستقل و به منظور پوشش نیازهای امنیتی و چالش‌های استانداردهای امروزی استفاده نمایند. این در حالی است که استفاده از این ساختار می‌تواند بنیانی جهت سوق به نیازهای آینده را نیاز پایه‌گذاری نماید. مجموعه مذکور این توانایی را در اختیار راهبران امنیت IT قرار می‌دهد تا با سرعتی قابل‌توجه و درعین‌حال با کاهش سطوح و نقاط حملات امنیتی، اطمینان از یکپارچگی سیستم و ارائه متداوم استانداردهای کاربردی به سطح بنیادی از امنیت در سرتاسر زیرساخت IT دست یابند. افزون بر این، به دلیل اینکه Tripwire Enterprise توانایی یکپارچگی و ترکیب با دیگر راهکارهای امنیتی نظیر SIEM و مدیریت تغییر (Change Management) را نیز داراست، ارگان‌ها و سازمان‌های می‌توانند بینش کلی از امنیت را گسترده‌تر نموده و حتی به فهم و دانش بهتری از وضعیت سیستم دست یابند.

یک راهکار کلیدی امنیت IT، Tripwire Enterprise، از Connect، Protect و Detect به شرح زیر پشتیبانی می‌کند:
Connceting: ایجاد ارتباط بین ایمن‌سازی و یکپارچگی سیستم اطلاعات با نیازهای اولویت‌بندی شده، مقدم و مدیریت ریسک کسب‌وکار و یا مأموریت‌ها و خدماتی که ارائه می‌شود.
Protecting: حفاظت از اطلاعات از طریق سیستم ایمن‌سازی رده‌بالا که توانایی ارائه چشم‌اندازی هدفمند و استوار از وضعیت کلی امنیت در تمامی تجهیزات و سیستم های موجود را داراست.
Detecting: کشف و نمایان ساختن انحرافات در بخش‌های شناخته‌شده و ایمن شده و نیز برجسته‌سازی ناهنجاری‌ها و رفتارهای خلاف قاعده که بیانگر وجود خطر و یا رخنه در سیستم های موجود است.


کنترل‌های یکپارچه قوی به منظور اطمینان از "مدیریت پیکره‌بندی امنیت" به صورت مستمر و end-to-end
هر یک از سه راهکار Tripwire Enterprise منحصراً مناسب با وظیفه یکتا و منحصربه‌فرد آن است. این سه راهکار در ترکیب با یکدیگر، راهکار SCM نیرومند و سطح بالایی را ایجاد کرده‌اند.

o   Policy Manager

o   File Integrity Manager

o   Remediation Manager
5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0