خدمات امنیت

  محصولات امنیت

   خدمات مرکز عملیات امنیت SOC گروه دوران
   مديريت و پايش امنیت تجهيزات، شبكه‌های ارتباطی و رايانه‌ها، به صورت 24 ساعته نقطه تماس متمرکز برای رسيدگی به مشکلات امنيتی کاربران و راهبران شبکه جمع آوری و آناليز ترافيک شبکه و توليد گزارشات امنیتی در سطوح مختلف پاسخ دهی به مشکلات و رخدادهای امنيتی مديريت و مانيتورينگ لحظه‌ای تهديدات کاهش هزينه‌های مديريت امنيت شبکه
    
   • - بازديد از شبکه و دريافت اطلاعات شبکه و تجهيزات آن
   • - محاسبه مقدار EPS توليد شده توسط هر کدام از تجهيزات شبکه
   • - طراحي منطقي و فيزيکي مرکز SOC
   • - پياده سازي طرح مرکز SOC
   • - آموزش پرسنل کارفرما جهت عملياتي نمودن مرکز SOC
    

   5.5.0.0
   گروه دورانV5.5.0.0