خدمات امنیت

  محصولات امنیت

   مزایای مرکز عملیات امنیت SOC

   شرکت دوران با بهره گيری از تيمی توانمند و همکاران معتبر خارجی قادر است مشاوره، طراحی، تامين تجهيزات، نصب و راه­ اندازی و پشتيبانی مراکز SOC را عهده دار گردد. چارچوب متدولوژی شرکت دوران جهت پياده ­سازی مراکز SOC بازديد از شبکه و دريافت اطلاعات شبکه و تجهيزات آن محاسبه مقدار eps توليد شده توسط هر کدام از تجهيزات شبکه طراحی منطقی و فيزيکی مرکز SOC پياده ­سازی طرح مرکز SOC آموزش پرسنل کارفرما جهت عملياتی نمودن مرکز SOC می باشد.

   • - مديريت و پايش امنيت تجهيزات، شبكه‌هاي ارتباطي و رايانه‌ها، به صورت 24 ساعته
   • - نقطه تماس متمرکز براي رسيدگی به مشکلات امنيتي کاربران و راهبران شبکه
   • - مديريت و مانيتورينگ لحظه‌اي تهديدات
   • - پاسخ دهی به مشکلات و رخدادهای امنيتی
   • - بهبود در اجرای خط مشی ها و استانداردهای امنيتی
   • - توانمندسازي و استمرار مميزي‌هاي امنيتي
   • - توليد گزارشات امنيتی در سطوح مختلف
   • - شناسایی و جلوگيری از کلاهبرداری های الکترونيکی
   • - کاهش هزينه های مديريت امنيت شبکه

   5.5.0.0
   گروه دورانV5.5.0.0