خدمات امنیت

  محصولات امنیت

   ضرورت و مزایای ادغام شبکه فناوری اطلاعات به شبکه کنترل صنعتی برای برقراری امنیت
   سیستم های کنترل صنعتی به منظور ارتقای اتصال گروهی و بهبود قابلیت های دسترسی از راه دور از بستر فناوری اطلاعات، کامپیوترهای صنعتی، سیستم های عامل و پروتکل های شبکه ای طراحی و اجرا شده اند که به تدریج این سیستم‌ها به ساختار شبکه‌های فناوری اطلاعات شباهت بیشتری پیدا می کنند.
    
   این مسئله باعث ایجاد دسترسی و سهولت در انجام امور در سیستم‌های کنترل صنعتی می‌گردد اما از طرف دیگر باعث می شود که سیستم های کنترل صنعتی نسبت به ساختار پیشین، از دنیای خارج خود بسیار کمتر جدا شوند و در نتیجه نیاز بیشتری برای ایمن سازی این سیستم ها به وجود می آید. 
    
    
   ضرورت و مزایای ادغام شبکه فناوری اطلاعات  به شبکه کنترل صنعتی برای برقراری امنیت:
   • - به کارگیری تکنیک های امنیتی همچون رمزگذاری اطلاعات و منابع اطلاعاتی سیستم کنترل صنعتی
   • - مدیریت جامع برای ایجاد تصمیم گیری در مواقع بحرانی
   • - قابلیت پشتیبان گیری و امنیت مکانیزم ذخیره سازی اطلاعات
   • - توسعه خط مشی های امنیتی، مطالب آموزشی و دستورالعمل هایی که به خصوص در سیستم کنترل صنعتی به کار گرفته می شوند
   • - مانیتوریگ آنلاین و کنترل شبکه سیستم های اسکادا در مقابل حملات نفوذ گران و رفع خطا
   • - تأمین امنیت در سیستم کنترل صنعتی از ساخت تا تهیه، نصب، نگهداری، تعمیرات، و از کاراندازی
   • - محدود کردن دسترسی فیزیکی به وسایل و شبکه سیستم کنترل صنعتی
   • - عدم نفوذپذیری و پیشگیری از تغییرات عمدی در اطلاعات
   • - باز آرائی شبکه های اسکادا به منظور کاهش آسیب پذیری ها
   • - شناسایی افراد برای اجازه دسترسی
    

   5.5.0.0
   گروه دورانV5.5.0.0