خدمات امنیت

  محصولات امنیت

   مشکلات و چالش های عدم پیاده سازی راه کار های امنیتی در سیستم های اسکادا
    
   امروزه با توجه به خلاقیت هکرها و آگاهی آنها از سیستم های اسکادا حملات سایبری افزایش پیدا کرده است. همچنین مسائل فرهنگی آسیب پذیری ها و فقدان عدم اعتماد بین متخصین فناوری اطلاعات و متخصصان سیستم‌‌های کنترل صنعتی باعث بوجود آمدن شکاف هرچه بیشتر بین آنها شده است.
    
   با کناره گیری سیستم های اسکادا از حالت انزوا و ارتباط آنها با شبکه سازمانی ،این سیستم ها را مستعد آسیب پذیری هایی کرده است ، بدون درک  ضرورت ادغام سیستم های فناوری اطلاعات  به سیستم های اسکادا برای برقراری امنیت شاهد  هزینه زیاد از دست رفتن اطلاعات و حملات روز افزون خواهیم بود.

   برخی مشکلات و چالش های عدم پیاده سازی راه کار های امنیتی در سیستم های اسکادا:
    
   • عدم بهره گیری از زیرساخت های فناوری اطلاعات برای مدیریت از راه دور در شبکه های اسکادا
   • نداشتن یک سیاست گذاری امنیتی روشن و دقیق
   • نبود محیط های سیمولاتوری تست و آزمون
   • عدم استفاده از روش رمزنگاری اطلاعات 
   • استفاده از سامانه های احراز هویت بسیار ساده و نا امن
   • طراحی و ساختار امنیتی نامناسب
   • عدم وجود برنامه رسمی اطلاع رسانی و آموزش امنیتی کارشناسان سیستم کنترل صنعتی
   • عدم وجود برنامه بازیابی بعد از رخداد خرابی
   • کم بودن یا عدم وجود ممیزی های امنیتی در سیستم کنترل صنعتی
   • خط مشی امنیتی نامناسب برای سیستم کنترل صنعتی
    

   5.5.0.0
   گروه دورانV5.5.0.0