ماژول Cisco Prime Network Analysis

    • ارائه تحلیل‌هایی از عملکرد شبکه و برنامه های کاربردی
    • بهبود کارایی عملکرد از طریق عیب‌یابی پیشرفته از راه دور
    • توسعه رؤیت‌پذیری در فناوری‌های همپوشان همچون «CAPWAP» و «TrustSec» سیسکو
    • رفع نیاز به حمل حجم زیاد داده در ارتباطات WAN به سایت مرکزی


    6.0.8.0
    گروه دورانV6.0.8.0