ابزار Cisco Prime Infrastructure

    • کمک به مدیریت چرخه حیات همگرایی دسترسی‌های شبکه بی‌سیم و سیمی
    • رؤیت‌پذیری برنامه کاربردی در سرتاسر شبکه و کمک به اشکال‌یابی آن
    • کمک به سهولت گسترش تجهیزات جدید و خدمات شبکه
    • فراهم کردن دید 360 درجه از کاربران، خط‌مشی‌ها، تجهیزات و برنامه‌های کاربردی ایشان


    6.0.8.0
    گروه دورانV6.0.8.0