کنترل‌کننده‌های بی‌سیم

    • تجهیزی  برای پیکربندی متمرکز خط‌مشی‌ها، تنظیمات مدیریتی و امنیتی شبکه بی‌سیم در هر زمان
    • کاهش هزینه‌های عملیاتی از راه ساده‌سازی فرآیند گسترش شبکه، عملیات و مدیریت
    • رؤیت‌پذیری و مقیاس‌پذیری سریع شبکه‌های بی‌سیم برای سازمان‌ها در اندازه‌های مختلف


    6.0.8.0
    گروه دورانV6.0.8.0