نقاط دسترسی (Access Point)

    • گسترش پوشش بی‌سیم قابل‌اطمینان مبتنی بر 802.11ac و 802.11n
    • بهبود گذردهی برای تجهیزات مبتنی بر 802.11a/g/n/ac از راه «ClinetLink 3.0»
    • ارائه ترافیک ویدئویی مقیاس‌پذیر در بستر بی‌سیم از راه «VideoStream»
    • شناسایی و کاهش تداخل RF از راه فناوری «CleanAir»


    6.0.8.0
    گروه دورانV6.0.8.0