امنیت پست الکترونیک (ایمیل) سیسکو

    • حفاظت در برابر هرزنامه‌ها، ویروس‌ها و تهدیدات ترکیبی برای سازمان‌ها با اندازه‌های مختلف
    • کاهش مدت‌زمان از کارافتادگی سامانه‌های پست الکترونیکی و سهولت مدیریت آنها
    • استفاده شده در بیش از 40% سازمان‌های بزرگ دنیا


    6.0.8.0
    گروه دورانV6.0.8.0