فایروال ASA سیسکو به همراه خدمات Firepower

    • مقیاس‌پذیر برای برآوردن دامنه وسیعی از الزامات و احتیاجات بودجه‌ای و عملکردی
    • توسعه سریع و آسان خدمات امنیتی
    • اجرای چند خدمت امنیتی به‌طور همزمان و بدون کاهش عملکرد


    6.0.8.0
    گروه دورانV6.0.8.0