موتور سرویس‌های تشخیص هویت سیسکو

    • دسترسی‌ ایمن از راه شناسایی مبتنی بر متن و مدیریت سازگار با خط‌مشی‌ها
    • افزایش بهره‌وری برای کاربر انتهایی
    • کنترل خط‌مشی‌های دسترسی‌ مبتنی بر کاربر، تجهیزات و برنامه کاربردی


    6.0.8.0
    گروه دورانV6.0.8.0