مسیریاب خدمات رایانش ابری سیسکو سری V1000

    • طراحی‌شده به‌صورت مجازی برای محیط‌های مبتني بر چندين مستأجر و رايانش اَبری
    • تفکیک‌شده به‌وسیله‌‌ هایپروایزر براي هر مستأجر
    • ارائه خدمات شبکه از راه نرم‌افزار Cisco IOS
    • سازگاری عملیاتی با مسیریاب‌های ISR و ASR سیسکو


    6.0.8.0
    گروه دورانV6.0.8.0