سوئیچ‌های سری 3650 کاتالیست سیسکو

    • بکارگيري کنترل‌کننده بی‌سیم که طراحي و عملیات شبکه را ساده می‌کند
    • بکارگيري فناوری «StackWise-160» سیسکو به‌عنوان گزینه اختیاری که مقیاس‌پذیری و قابلیت ارتجاعی فوق‌العاده فراهم می‌کند
    • پشتیبانی از «Cisco ONE Enterprise Networks Architecture» و «UADP ASIC»
    • بکارگيري نرم‌افزار «IOS-XE» سیسکو که از «IPv4» و «IPv6» پشتیبانی می‌کند
    • پشتيباني «QoS» ماژولار، «NetFlow» انعطاف‌پذیر و ویژگی‌های امنیتی پيشرفته 


    6.0.8.0
    گروه دورانV6.0.8.0