سوئیچ‌های دسترسی قابل پشته‌ شدن سری 3850 کاتالیست سیسکو

    • پلتفرمی مناسب براي لايه دسترسی با قابليت پشته شدن 480 گیگا بیت در ثانیه 
    • امکان دسترسی سيمي و بی‌سیم کاربران
    • ارائه خدمات هوشمند به کاربران بستر سیمي و بی‌سیم به لحاظ امنیت، رؤیت‌پذیری برنامه‌های کاربردی، کنترل و غیره


    6.0.8.0
    گروه دورانV6.0.8.0