سوئیچ‌های دسترسی ماژولار سری E4500 کاتالیست سیسکو

    • مقیاس‌پذیر با حداکثر پهنای باند 928 گیگا بیت در ثانیه
    • ارائه دسترسی‌ روي بستر سيمي و بي سيم از راه کنترل‌کننده بی‌سیم تعبیه‌شده در سوئيچ
    • حالت ارتجاعی جامع از راه افزونگي اجزا و قابلیت‌های NSF/SSO، ارتقاء نرم‌افزار حین خدمت (ISSU) و VSS


    6.0.8.0
    گروه دورانV6.0.8.0