منوي نرم‌افزارها

  منوی سخت افزارها

   مدیریت پیکربندی فایروال و تحلیل گزارشات برای توافق امنیت
   Firewall Analyzer یک تحلیلگر وقایع Agent-Less و نرم افزار مدیریت پیکربندی برای دستگاه های امنیت شبکه است. این تحلیلگرLog فایروال ابزاری است که می تواندبعنوان نظارت و تحلیل امنیت نهایی(End Point) ، مدیریت تغییر، نظارت اینترنت کارمند، نظارت بر پهنای باند، طرح ریزی ظرفیت، اجرای سیاست،گزارش بازرسی امنیت و توافق استفاده می شود.

   نرم افزار امنیت، توافق، پهنای باند و مدیریت تغییر
   توافق فایروال
   • گزارش بازرسی امنیت و تحلیل پیکربندی
   • گزارش مدیریت تغییر پیکربندی

   مدیریت دستگاه فایروال
   همیشه از رخدادهای بوجود آمده در شبکه خود مطلع باشید.
   • گزارش بازنگری سیاست فایروال
   • گزارش قوانین استفاده شده ی فایروال
   • قوانین استفاده نشده ی فایروال گزارش
   • مدیریت امنیت فایروال

   گزارشات امنیت شبکه
   • گزارشات فایروال
   • گزارشات ویروس ها،حملات و امنیت
   • گزارشات VPN
   • گزارشات ابزارهای کاربردی برای فایروال
   • گزارشات سرور پروکسی

   گزارشات ترافیک و پهنای باند
   • نظارت بر پهنای باند در لحظه
   • نظارت بر پهنای باند
   • تحلیلگر ترافیک
   • نظارت بر URL
   • نظارت بر میزان مصرف اینترنت کارمند

   اخطارهای پهنای باند و خلاف قاعده
   • اخطارهای فایروال
   • اطلاعیه های اخطاری
   • اخطارهای مدیریت

   خصوصیات MSSP
   • سرویس مدیریت شده ی فایروال
   • نما های داشبورد و کاربر محور
   • تجدید برند کلاینت وب Firewall Analyzer

   خصوصیات مدیریت Log
   • مدیریت Log فایروال
   • تحلیل Log فایروال
   • پشتیبانی فایروال مجازی
   • وارد کردن فایل هایLog فایروال
   • تصدیق کاربر خارجی
   • گزارشات معمول
   • گزارشات زمانبندی شده

   خصوصیات مقدار اضافه شده
   • گزارشات نمای موقعیت جغرافیایی
   • تشخیص ارتباطات زنده فایروال
   • تحلیل گرایش جهت طرح ریزی ظرفیت
   • گزارشات تمایل ارتباطات فعال VPN
   • پروفایل های گواهینامه ی فایروال
   • شناسایی کاربر/نام هاست برای گزارشات

   شناسایی کاربر/نام هاست برای گزارشات
   پشتیبانی IPFIX & NetFlow
   • همراه با پشتیبانی تعمیم ها
   • تحلیل وقایع Cisco ASA Netflow

   بازرسی و آرشیو مدیر
   • گزارشات مدیر فایروال
   • آرشیوکردن Log فایروال جهت توافق

   یکپارچگی OpManager
   • یکپارچگی با ManageEngine OpManager

   تحلیلگر قانونی وقایع
   • گزارشات و جستجوی وقایع خام و فرمت شده

   تحلیل وقایع فایروال
   • نقطه ی بررسی
   • دستگاه Cisco PIX
   • دستگاه Cisco ASA
   • CyberGuard
   • Fortigate

   تحلیل وقایع دستگاه های امنیت
   • Microsoft ISA
   • NetScreen
   • SonicWALL
   • WatchGuard
   • Squid Proxy

   5.5.0.0
   گروه دورانV5.5.0.0