منوي نرم‌افزارها

  منوی سخت افزارها

   نرم افزار مدیریت Log و توافق IT برای SIEM
   EventLog Analyzer مقرون به صرفه ترین نرم افزار امنیت اطلاعات و مدیریت رخداد در بازار است. با استفاده از این نرم افزار، سازمان ها و ارگان ها می توانند تمام پروسه مدیریت حجم وسیعی از Log های تولید شده در شبکه را با جمع آوری، تجزیه و تحلیل، جستجو، گزارش دهی و آرشیو تنها از یک مکان متمرکز خودکار سازی نمایند.این نرم افزار ویژگی هایی متنوعی از قبیل کاهش خطرات داخلی، مانیتورینگ یکپارچگی فایل، هدایت و راهبری آنالیزهای قانونی Log، مانیتورینگ کاربران خاص ارائه داده و در موافقت با توافق نامه های تنظیمی متفاوت با تجزیه و تحلیل هوشمندانه Logهای بدست آمده، مستقیماً گزارشات متنوع را ایجاد می کند. این گزارشات می تواند مواردی چون فعالیت کاربر، توافقات تنظیمی، گرایشات دوره ای و بسیاری دیگر باشد.

   مدیریت Log
   • مدیریت Logهای رخداد ویندوز
   • مدیریت Syslog
   • مدیریت Logهای نرم افزارهای کاربردی
   • سرویس دهنده Syslog
   • جستجو و فهرست بندی عمومی Log
   • مانیتورینگ Logهای رخداد ویندوز
   • مانیتورینگ Logهای زیرساخت رایانش ابری

   گزارش Log سیستمی
   همیشه از رخدادهای بوجود آمده در شبکه خود مطلع باشید.
   • گزارشات Log رخداد از پیش آماده
   • گزارشات Log رخداد دلخواه
   • گزارشات سرویس دهنده IIS مایکروسافت
   • گزارشات Log IBM AS/400
   • گزارشات مدیریت Log سرور VMware
   • گزارشات Log سرویس Active Directory
   • گزارشات مانیتورینگ کاربران خاص
   • گزارشات Log رخداد
   • گرایشات رخداد دوره ای
   • نتایج پیشرفته جستجو در قالب پروفایل گزارش

   مدیریت امنیت اطلاعات
   امنیت جامع برای شبکه شما
   • جمع آوری Log بدون نیاز به Agent(واسط)
   • جمع آوری Log با استفاده از Agent
   • جستجوی Log
   • تجزیه و تحلیل Log
   • آرشیو Log
   • Log رخدادهای وارد شده
   •  
   SIEM
   نیل به امنیت جامع در شبکه IT
   • مدیریت Logهای امنیتی
   • مدیریت Logهای سرور
   • مدیریت Log
   • مانیتورینگ یکپارچگی فایل
   • مدیریت رخداد و امنیت اطلاعات(SIEM)

   گزارشات Log نرم افزارهای کاربردی
   مانیتورینگ Logهای نرم افزارهای کاربردی و تولید گزارش
   • کاربرد سرویس دهنده وب IIS مایکروسافت
   • کاربرد سرویس FTP IIS مایکروسافت
   • کاربرد DHCP ویندوز
   • کاربرد DHCP لینوکس
   • کاربرد پایگاه داده MS SQL
   • کاربرد پایگاه داده Oracle
   • کاربرد سرویس دهنده وب Apache
   • کاربرد سرویس دهنده چاپ

   گزارشات و ممیزی توافق تنظیمی
   آماده ممیزی بوده و 100% سازگار باشید
   • ممیزی های توافق
   • گزارشات توافق PCI
   • زارشات توافق FISMAA
   • گزارشات توافق HIPA
   • گزارشات توافق SOX
   • گزارشات توافق GLBA
   • گزارش در مورد توافقات تنظیمی جدید
   • تنظیم دلخواه گزارشات توافق

   ویژگی های MSSP
   راهکار مدیریت Log برای MSSP
   • نمای مبتنی بر کاربر و داشبورد
   • تغییر نام تجاری نسخه کلاینت تحت وب EventLog Analyzer

   اطلاع رسانی ها و هشدارها
   دریافت هشدارهای واقعی جهت حل مشکلات شبکه
   • هشدارهای واقعی
   • اطلاع رسانی هشداری، ایمیل، SMS و اجرای برنامه

   5.5.0.0
   گروه دورانV5.5.0.0