منوي نرم‌افزارها

  منوی سخت افزارها

   گزارشگیری و ممیزی Active Directory
   از حسابرسی، مانیتورینگ و گزارشدهی منابع حساس و حیاتی در شبکه مانند Domain Controllerها اطمینان حاصل نمایید. اطلاعات کامل از Objectهای Active Directory) گزارش در خصوص حساب های کاربری، گروه ها، GPO، کامپیوتر، OU، DNS، AD Schema و تغییرات پیکره بندی با بیش از 150 گزارش جزئی و دقیق با رابط گرافیکی در کنار اطلاع رسانی ایمیلی.

   چه مشکلاتی را حل می نماید؟
   • مانیتورینگ فعالیت های ورود کاربر
   • اطلاع رسانی هشداری و ایمیلی Active Directory
   • حسابرسی و ممیزی مقادیر و ویژگی های جدید و قدیمی در Active Directory
   • گزارش دهی ممیزی Active Directory از داده های آرشیو شده
   • حسابرسی و ممیزی تنظیمات Group Policy

   5.5.0.0
   گروه دورانV5.5.0.0