منوي نرم‌افزارها

  منوی سخت افزارها

   مدیریت Active Directory
   ADManager Plus راهکاری است نرم افزاری، ساده که مدیریت Active Directory را به سهولت ممکن می سازد. این راهکار به راهبران IT کمک می کند تا فعالیت های روزمره خود را براحتی انجام و گزارش گیری نمایند.

   چه مشکلاتی را حل می نماید؟
   • حذف وظایف تکراری، خسته کننده و پیچیده مرتبط با مدیریت Active Directory
   • خودکارسازی مدیریت روزمره Active Directory و فعالیت های گزارشگیری برای مدیران Active Directory
   • تسهیل در ایجاد، مدیریت و حذف نمودن Objectهای Active Directory
   • ارایه قابلیت "در حرکت" برای مدیریت User در Active Directory از طریق نرم افزارهای سیار
   • فعالیت بعنوان یک منبع حیاتی در طول حسابرسی های توافق مانند SOX, HIPAA و ... ویژگی ها
   • مدیریت کاربران بصورت مستقل و گروهی
   • مدیریت کاربران AD مبتنی بر موبایل
   • مدیریت کامپیوتر
   • مدیریت مبتنی بر OU
   • مدیریت Contact
   • واگذاری مدیریت به Help Desk
   • گزارشات AD (قابل زمان بندی/توافق گرا)

   چه پلترفم ها/فروشندگان/تکنولوژی هایی را پشتیبانی می کند؟
   • پلتفرم: ویندوز 32 بیت و 64 بیت
   • تکنولوژی: Active Directory ویندوز
   • فروشنده: مایکروسافت

   5.5.0.0
   گروه دورانV5.5.0.0