منوي نرم‌افزارها

  منوی سخت افزارها

   مدیریت سازمانی کلمات عبور
    

    

   ذخیره سازی کلمات عبور، مدیریت و روال کار
   • مجموعه متمرکز کلمات عبور
   • مدیریت اجرایی کلمات عبور بصورت اشتراکی
   • روال کاری کنترل دسترسی به کلمات عبور
   •  
   اشتراک گذاری کلمات عبور، تامین و مدیریت کاربر
   • مالکیت و اشتراک گذاری کلمات عبور
   • یکپارچگی با Active Directory / LDAP
   • کنترل دسترسی مبتنی بر نقش
   •  
   بازنشانی کلمات عبور از راه دور
   • بازنشانی خودکار کلمات عبور
   • اجرای سیاست های کلمات عبور
   • محدوده گسترده از سیستم های هدف
   • مدیریت کلمات عبور بصورت Application to Application
   • مدیریت حساب سرویس ویندوز
   • اجرای Scriptهای مرسوم پیش از بازنشانی کلمات عبور
   •  
   مدیریت جلسه خاص، دسترسی از راه دور و لاگین خودکار
   • لاگین از راه دور با کیفیت
   • رکورد و ثبت جلسات خاص
   • لاگین خودکار به سیستم های هدف و وب سایت ها
   گزارش، توافق و حسابرسی
   • گزارش دهی و دنباله های حسابرسی جامع
   • اخطار و اطلاع رسانی های واقعی بر روی رخداد های مرتبط با کلمات عبور
   • گزارش دهی توافق PCI DSS

   آمادگی برای ساختار سازمانی و امنیت
   • به شدت ایمن و قابل اعتماد
   • تایید هویت دو عامله
   • دسترسی سیار

   بازیابی فاجعه و دسترس پذیری بالا
   • پشتیبان گیری زنده
   • معماری با ویژگی دسترس پذیری بالا
   • دسترسی آفلاین ایمن

    


   5.5.0.0
   گروه دورانV5.5.0.0