منوي نرم‌افزارها

  منوی سخت افزارها

   مانیتورینگ کارآیی برنامه های کاربردی
   ابزار ManageEngine Application Manager راهکاری در خصوص مانیتورینگ کارآیی در نرم افزارهای کاربردی است که می تواند به شکلی پویا و فعال نرم افزارهای مرتبط با کسب و کار را بررسی نموده و این اطمینان را در اختیار کسب و کار قرار دهد که ابزارهای حیاتی در کسب درآمد انتظارات کاربر نهایی را برآورده می سازند. Application Manager بلافاصله پس از اجرا، قابلیت مانیتورینگ بیش از 50 ابزار کاربردی و سرور را در اختیار قرار می دهد.

   مانیتورینگ سرور نرم افزارهای کاربردی
   • Microsoft .NET Monitoring
   • Oracle Application Server Monitoring
   • JBoss Monitoring
   • Tomcat Monitoring
   • VMware vFabric tc Server Monitoring
   • BEA WebLogic Monitoring
   • SilverStream Monitoring
   • IBM WebSphere Monitoring
   • GlassFish Server Monitoring
   مانیتورینگ ERP
   • SAP Monitor
   • Oracle E-Business Suite Monitor
   سرویس / سرویس دهنده وب
   • Web Services (SOAP)
   • Apache Monitoring
   • IIS Monitoring
   • Nginx Monitoring
   • PHP Monitoring
   • SSL Certificate Monitoring
   • Active Directory Monitor
   • LDAP Monitoring
   • DNS Monitoring
   • FTP, SFTP Monitoring
   • دیگر سرویس دهنده های وب
   مانیتورینگ پایگاه داده
   • Oracle Management
   • MySQL Management
   • SQL Server Management
   • DB2 Management
   • Sybase Management
   • PostgreSQL Monitoring
   • Memcached Monitoring
   • Database Query Monitor
   • MongoDB Monitoring
   • Cassandra Monitoring
   • Redis Monitoring
   مانیتورینگ مجازی سازی
   • مانیتورینگ URL
   • ثبت و بازنواخت درخواست های HTTP
   • مانیتورینگ محتوای URL
   • تامین خودکار منابع مجازی
   مانیتورینگ وب سایت
   • VMware Monitoring
   • Microsoft Hyper-V Monitor
   • مانیتورینگ ماشین مجازی
   • مانیتورینگ واقعی مرورگر   مانیتورینگ پورتال/میان افزار
   • WebSphere MQ Monitor
   • MS Office SharePoint Monitor
   • مانیتورینگ یکپارچگی WebLogic
   • Microsoft Message Queue (MSMQ)
   • VMware vFabric RabbitMQ
   مانیتورینگ مرسوم
   • کنسول های JMX
   • کنسول های SNMP
   • مانیتورینگ سیستم فایل
   • شمارشگرهای کارآیی ویندوز
   • مانیتورینگ Script
   • مانیتورینگ پرس و جو از پایگاه داده
   مانیتورینگ سیستم
   • Windows Monitoring
   • Linux Monitoring
   • Solaris Monitoring
   • AIX Monitoring
   • AS400 Monitoring
   • HP-Unix / Tru64 Unix Monitoring
   • FreeBSD Monitoring
   • Novell Monitoring
   • Mac OS Monitoring
   • مانیتورینگ مرسوم تعریفی از سوی کاربر
   • Windows Event Log Monitoring
   • مانیتورینگ سیستم فایل
   • شمارشگرهای کارآیی ویندوز
   مانیتورینگ داد و ستد وب
   • مانیتورینگ داد و ستد java Web
   • مانیتورینگ داد و ستد .Net Web
   • مانیتورینگ داد و ستد Ruby on Rails Web
   • مانیتورینگ java Runtime
   • مانیتورینگ JMX|SNMP
   مانیتورینگ کاربر نهایی
   • مدیریت کاربر نهایی
   • مانیتورینگ کاربر نهایی از شعبات اداره
   دیگر ابزارهای کاربردی
   • مانیتورینگ سرور Exchange
   • مانیتورینگ سرویس
   • مانیتورینگ Ping
   دیگر قابلیت ها
   • یکپارچگی Site24*7
   • ویرایش Enterprise برای توسعه پذیری
   • مدیر Application – iPhone App
   • مانیتورینگ شبکه
   • یکپارچگی با ServiceDesk plus
   • مانیتورینگ SAN
   • کشف رفتارهای خلاف قاعده
   • کشف رفتارهای خلاف قاعده
   • REST API
   • مدیریت SLA
   دیگر قابلیت ها
   • یکپارچگی Site24*7
   • ویرایش Enterprise برای توسعه پذیری
   • مدیر Application – iPhone App
   • مانیتورینگ شبکه
   • یکپارچگی با ServiceDesk plus
   • مانیتورینگ SAN
   • کشف رفتارهای خلاف قاعده
   • کشف رفتارهای خلاف قاعده
   • REST API
   • مدیریت SLA

   5.5.0.0
   گروه دورانV5.5.0.0