منوي نرم‌افزارها

  منوی سخت افزارها

   سایر محصولات
    
   System Center Extension Pack
    
   مانیتور سریع برنامه‌هاي کاربردي بیشتر در مركز مدیریت فرامین سیستم
    
   • يكپارچگی بی‌نقص پارامترهاي کارايي برنامه‌هاي کاربردي
   • سفارشی‌سازی آسان عملیات اخطار و آستانه همه‌ موارد مانیتور شده
   • پشتیبانی  بیش از 150 برنامه کاربردي شامل IBM DB2، Apache، Oracle و غیره
   • راهنمای خارج از باکس در مورد چگونگی مانیتورينگ و بهینه‌سازي آستانه‌ها برای هر برنامه کاربردي
   • توسعه مديريت عمليات‌ها با قابليت بازديد در حدود يک ساعت
   • نياز به سرويس‌دهي حرفه‌اي ندارد. 
    

   5.5.0.0
   گروه دورانV5.5.0.0