منوي نرم‌افزارها

  منوی سخت افزارها

   سایر محصولات
    
   Network Bandwidth Analyzer Pack
    
   تحليل جامع پهنای باند شبكه و مانیتورینگ کارايی
    
   • كشف، تشخیص و حل مشكلات کارایی شبكه
   • رهگیری زمان واكنش، دسترس‌پذيری و آپ‌تايم روترها، سوییچ‌ها و دیگر دستگاه‌های مبتنی بر SNMP
   • مانیتورينگ و تحليل کارایی پهنای باند و الگوهای ترافیكی شبكه
   • تشخیص مصارف بیش از حد پهنای باند و نمایش برنامه‌های کاربردی که بیشترین مصرف پهنای باند را دارند
   • نمایش گرافیكی پارامترهای کارایی به صورت بلادرنگ از طریق نگاشت‌های تعاملی پويا 
    
    

   5.5.0.0
   گروه دورانV5.5.0.0