منوي نرم‌افزارها

  منوی سخت افزارها

   VIRTUALIZATION MANAGEMENT
    
   Storage Manager
    
   مدیریت کارايی و ظرفیت ذخیره‌سازی چند برندی
    
   • مانیتور کارایی ذخیره‌سازی و هات‌اسپات‌های ايزوله چند برندی در SAN
   • نگاشت ماشین‌های مجازی به ذخیره‌سازهای فیزیكی
   • خودکارسازی طرح‌های ذخيره‌سازی و گزارش‌گيری
   • ساده‌سازی تحليل مصرف ذخيره‌سازها و بازيابی فضای ذخيره‌سازی 
   • دانلود، استقرار و استفاده ساده – شروع مانیتورینگ تجهيزات زیرساخت ذخیره‌سازی در كمتر از یك ساعت
    

   5.5.0.0
   گروه دورانV5.5.0.0