منوي نرم‌افزارها

  منوی سخت افزارها

   Network Management
    
   Network Topology Mapper
    
   نگاشت خودكار شبكه تنها در چند دقیقه
    
   • كشف و نمودارسازی خودكار توپولوژی شبكه
   • پشتیبانی از روش‌های چندگانه اكتشاف شامل SNMP، ICMP، WMI، CDP، VMware و غیره
   • استخراج نگاشت شبكه به فرمت‌های Microsoft Office Visio، PDF و PNG
   • ارائه گزارشات پورت‌هاي سوييچ، VLANها، ساب‌نت‌ها و فهرست موجودی
    
    

   5.5.0.0
   گروه دورانV5.5.0.0