منوي نرم‌افزارها

  منوی سخت افزارها

   Network Management
    
   IP Address Manager
    
   مدیریت متمركز آدرس‌های IP، مانیتورینگ، اخطاردهی و گزارش‌دهی
    
   • مدیریت متمركز زیرساخت آدرس‌هاي IP، مانیتورینگ، اخطاردهی و گزارش‌دهی
   • اسكن خودكار آدرس‌های IP در فواصل قابل تنظیم و قابل برنامه‌ریزی
   • ادغام مدیریت DHCP/DNS دستگاه‌هاي شبکه از طریق یك رابط واحد و یكپارچه
   • پاسخ‌گويي بلادرنگ؛ داشبورد در دسترس و رهگيري تاريخچه آدرس‌ها
   • امكان تشخیص آدرس‌های IP نامعتبر و اخطارهای جلوگیری از دسترسي
    
    

   5.5.0.0
   گروه دورانV5.5.0.0