منوي نرم‌افزارها

  منوی سخت افزارها

   Network Management
    
   Network Configuration Manager
    
   تنظیمات خودكار شبكه و مدیریت تغییرات
    
   • امكان اجرای تغییرات همزمان روی هزاران دستگاه
   • اجرای خودكار و برنامه‌ریزی شده‌ پشتیبان‌گیری از تنظیمات شبكه
   • محافظت در برابر تغییرات غیرمعتبر و اشتباه در شبكه
   • تشخیص و گزارش دست‌كاری در سیاست‌های شبكه
   • ارائه‌ بلادرنگ فهرست موجودی شبكه و دارایی مدیریت سرویس
    
    

   5.5.0.0
   گروه دورانV5.5.0.0