منوي نرم‌افزارها

  منوی سخت افزارها

   Network Management

   Network Performance Monitor

   مدیریت قدرتمند خطاها و دسترسی شبكه

   • تسهیل کشف، تشخیص و رفع مشكلات شبكه  قبل از اتفاق وقفه
   • رهگیری زمان پاسخگویی، در دسترس بودن و آپ‌تايم روترها، سوییچ‌ها و دیگر دستگاه‌های مبتني بر SNMP
   • نمایش بلادرنگ وضعيت کارايي از طریق نگاشت پویای شبکه
   • دارای داشبورد خارج از محصول، پیام‌های اخطار، گزارشات و راهنمایی‌های حرفه‌ای در مورد اینكه چه چیزهایی و چگونه باید مانیتور شوند
   • كشف خودكار دستگاه‌های مبتني بر SNMP و استقرارشان در كمتر از یك ساعت


   5.5.0.0
   گروه دورانV5.5.0.0