منوي نرم‌افزارها

  منوی سخت افزارها

   Horizon Workspace
    
   Workspace  با ترکیب نرم افزار کاربردی و داده به یک فضای کاری کلاس Enterprise مجتمع، تجربه و آزمایش کاربر نهایی را آسان نموده و هزینه های IT را کاهش می دهد. در نهایت این فضای کاری بر روی یک دستگاه بصورت ایمن ارائه خواهد شد. همچنین از منظر راهبر شبکه نیز نتیجه ساده تر، مدیریت متمرکز، مبتنی بر Policy خواهد بود. کاربران نهایی نیز این آزادی را خواهند داشت تا در هر زمان و مکانی امکان جا به جایی و دسترسی به فضای کاری خود را داشته باشند.
    
    
   VMWare Horizon Workspace چگونه کار می کند؟
    
   این ابزار می تواند با ترکیب Application و Data به یک فضای کاری مجتمع، مدیریت IT را برای جا به جایی و تحرک کاربران نهایی آسان سازد. این فضای کاری داده ها و ابزارهای کاری مورد نیاز یک کارمند را جهت فعالیت در اختیار خواهد داشت بدون توجه به اینکه در چه مکانی قرار گرفته اند. از دید راهبر شبکه نیز نتیجه می تواند مدیریت کمتر و ساده تر و دسترسی آسانتر باشد. کاربران نهایی این آزادی را خواهند داشت تا دسترسی خود را در صورت جا به جایی در هر مکان و در هر زمانی در اختیار داشته باشند.
    
    
    Horizon Workspace تحت عنوان یک ابزار مجازی در اختیار قرار می گیرد و براحتی قابلیت پیاده سازی در سایت را داشته و با سرویس های Enterprise فعلی مجتمع می گردد. این ویژگی سبب می شود سازمان ها دارایی ها، وسایل و نرم افزار های کاربردی بی شمار خود را متمرکز نموده و به شکلی ایمن کاربران و داده ها را پشت فایروال مدیریت نمایند. در همین حال این امکان را به کاربران می دهد( در صورتیکه سیاست این اجازه فراهم سازد ) با همکاران و مشتریان بیرونی اشتراک گذاری و همکاری داشته باشند.
    

   5.5.0.0
   گروه دورانV5.5.0.0